Ontwikkelingsfase Kleuter

Kleuter ontwikkelingsfase ontwikkelingsgericht vaardigheden

Weer een grote mijlpaal, hij gaat naar de basisschool! In deze fase is er een enorme stijging in het leervermogen van een kind. Interactief educatief speelgoed kan bijdragen aan de leermomenten, denk aan educatieve spelletjes maar ook aan bijvoorbeeld een mini laptop met opdrachten. Ook gaat een kleuter nu fantaseren over hoe het is om bijvoorbeeld een dokter, politieagent, piloot of leraar te zijn. 

De hersenen zijn er klaar voor

Op het gebied van taal, denken en waarnemen (cognitieve vaardigheden) gaat het nu de komende periode hard. Voorbeelden van vaardigheden die kleuters gaan bezitten of al bezitten zijn bijvoorbeeld het tellen tot 10, het herkennen van groepjes van 2 tot 3 zonder te tellen, het benoemen van de vormen cirkel, driehoek, vierkant en rechthoek, getallen van 1 t/m 5 herkennen, het snappen van begrippen zoals veel, minder, weinig, meer, groter, kleiner enzovoort en kleuren herkennen.

Hoogtepunt van de fantasiewereld, de magische wereld

De fantasiewereld begint al bij de peuters, maar het hoogtepunt van de fantasiewereld valt binnen de kleuterfase rond 4 / 5 jaar. Het werkt zo, wat kleuters niet begrijpen wordt gevuld met fantasie, de magische wereld. Maar fantasie heeft een bredere betekenis, fantasie zorgt voor creativiteit en slimheid! De belangrijkste sociale vaardigheden worden door fantasie gestimuleerd, namelijk het sociale inzicht en empathie. Het is daarom van belang om fantasie toe te voegen aan het spelen van een kind! Rond 6 / 7 jaar begint een kind verschil te maken tussen werkelijkheid en fantasie.

Speelgoed passend bij de ondwikkelingsfase